Polityka prywatności i plików cookies

1. Niniejsza “Polityka Prywatności i plików cookies” określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług strony internetowej: https://akademiagrowings.com

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Klaudia Kałążna, prowadząca działalność gospodarczą jako Klaudia Kałążna GroWings, 8 The Concert Building, Park West Pointe, Dublin 12, Irlandia. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem: [email protected].

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Strona internetowa realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez piksel konwersji Facebooka (w celu korzystania z reklam Facebooka poprzez profil GroWings Consulting)
  3. poprzez kod Google Analitycs (w celu dokonywania analizy statystyk strony https://akademiagrowings.com)
  4. poprzez gromadzenie plików “cookies” (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, czy smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Administrator informuje użytkownika, że może on skonfigurować swoją przeglądarkę tak, by uniemożliwiała ona przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim przypadku, korzystanie ze strony https://akademiagrowings.com przez Użytkownika może być utrudnione. Administrator informuje rownież, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez programy służące w tym celu, funkcje przeglądarki internetowej, lub użycie odpowienich narzędzi zawartych w jego systemie operacyjnym.

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularzy zapisu są zapisywane w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się w Stanach Zjednoczonych, ponieważ Administrator korzysta z systemu mailingowego MailChimp, którego dostawcą jest firma amerykańska. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych Rocket Science Group, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 – w celu korzystania z systemu mailingowego MailChimp, służącego do przesyłania newslettera oraz innych darmowych i płatnych materiałów. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.

8. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu wysyłania darmowych i płatnych materiałów oraz dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. Na stronie https://akademiagrowings.com mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od https://akademiagrowings.com i nie są w żaden sposób nadzorowane przez https://akademiagrowings.com. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji: [email protected]

12. Użytkownik zapisującyc się do szkoły Akademia Growings lub podający swoje dane w celu otrzymania materiałów darmowych lub płatnych, zgadza się z powyższą polityką prywatności. Jeżeli Użytkownik się z nią nie zgadza, jest proszony o niezapisywanie się do szkoły i nie podawanie swoich danych w celu otrzymania darmowych lub płatnych materiałów.